Sàng lọc lồng ngực

PHẪU THUẬT CẮT TỤY TRUNG TÂM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TỤY | PHẦN I

PHẪU THUẬT CẮT TỤY TRUNG TÂM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TỤY | PHẦN I

Ban Biên tập
Cắt tụy trung tâm (Central pancreatectomy hoặc medial pancreatectomy), là phẫu thuật cắt bỏ một đoạn (dài khoảng 5 cm), bảo tồn tối đa của tuyến tụy với các cấu trúc xung quanh (lách, tá tràng, cây đương mật và túi mật)