Cơ sở Hà Nội

18 Định Công Thượng Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở Hải Dương

251 Thanh Niên Thành phố Hải Dương

Hotline

0984 363 388
bacsithaiubqd@gmail.com

Liên hệ

Hãy điền thông tin liên hệ và các vấn đề bạn muốn được bác sĩ Nguyễn Văn Thái tư vấn. Chúng tôi sẽ phản hồi lại nội dung của bạn sớm nhất có thể.